Các kênh thanh toán phí

Prudential không ngừng phát triển thêm các kênh đóng phí tiện lợi, nhanh chóng trong việc quản lý hợp đồng bảo hiểm nhân thọ.

Hướng dẫn thanh toán
phí bảo hiểm

Chọn kênh thanh toán
phù hợp với bạn

Đóng phí bảo hiểm an toàn với thẻ ngân hàng qua PRUOnline, máy ATM của Vietcombank, tại văn phòng Prudential hoặc đăng ký thu phí tại nhà với máy mPOS.
Tiện lợi khi chuyển khoản phí bảo hiểm nhân thọ với các dịch vụ Ngân hàng trực tuyến, ủy nhiệm thu và ví điện tử.
Đóng phí bảo hiểm bằng tiền mặt tại chi nhánh các ngân hàng liên kết, văn phòng Prudential, điểm giao dịch Viettel hoặc bưu điện gần nhất.