0888 003 443

Kế hoạch bảo vệ và chăm sóc sức khỏe

Vững tâm tận hưởng cuộc sống với các kế hoạch bảo vệ tài chính toàn diện trước những rủi ro tai nạn, bệnh hiểm nghèo.

Vì sao chọn
Kế hoạch bảo vệ và
chăm sóc sức khỏe?

Hỗ trợ tài chính trước biến cố

Hỗ trợ tài chính cho gia đình nếu người trụ cột không may gặp rủi ro.

Vững tâm hoàn thành mọi mục tiêu

Vững tâm hoàn thành mọi mục tiêu

Chăm sóc sức khỏe cho cả gia đình

Hỗ trợ chi phí y tế giúp khách hàng an tâm điều trị.
Vô lo trước 3 bệnh hiểm nghèo - Chỉ từ 400 đồng/ngày

Quyền lợi chính

Chăm sóc sức khỏe và bảo vệ tài chính trước rủi ro Tử vong/Thương tật toàn bộ vĩnh viễn.

Quyền lợi chính

Thổi bay rủi ro hàng ngày chỉ với 1.000 đồng/ngày

Quyền lợi chính

Bảo vệ trước rủi ro bệnh lý nghiêm trọng và tích lũy tài chính cho nhiều nhu cầu.

Quyền lợi chính

Hỗ trợ tài chính, an tâm điều trị trước 72 bệnh hiểm nghèo.

Quyền lợi chính

Muốn được tư vấn
về sản phẩm?

Vững tâm tận hưởng cuộc sống với các kế hoạch bảo vệ tài chính toàn diện trước những rủi ro tai nạn, bệnh hiểm nghèo.

Nhập thông tin của bạn