PRURewards

PRURewards là Chương trình Chăm sóc khách hàng thân thiết đầu tiên của Prudential mà khách hàng được trao quyền chủ động chọn lựa quà tặng và ưu đãi, thông qua Cổng thông tin khách hàng PRUOnline, trên cả website và ứng dụng điện thoại.

“Khách hàng tham gia hợp đồng bảo hiểm nhân thọ Prudential với tổng phí đóng hàng năm từ 50 triệu đồng trở lên (áp dụng từ 01/04/2019), hãy nhanh chóng tham gia PRURewards để chọn quà tặng, ưu đãi hấp dẫn.”

Chương trình quà tặng
mới nhất

Tìm hiểu về chương trình PRURewards

Các hạng hội viên, cách thức nhận điểm và đổi điểm/nhận ưu đãi.

Thắc mắc
cần giải đáp