0888 003 443

Sản phẩm bảo hiểm bổ trợ

Gia tăng bảo vệ cho cả gia đình trước các rủi ro phổ biến như tai nạn, nằm viện, bệnh hiểm nghèo

Vì sao chọn sản phẩm
Bảo hiểm bổ trợ?

Gia tăng thêm quyền lợi và phạm vi bảo vệ

Bảo vệ và chăm sóc sức khỏe cho cả gia đình trên một hợp đồng.

Mang đến giải pháp bảo hiểm toàn diện

Linh hoạt đính kèm với các sản phẩm chính, đáp ứng nhiều nhu cầu bảo vệ khác nhau.

Mức phí thấp, quyền lợi bảo hiểm cao

Giúp tiết kiệm tối đa chi phí mà vẫn an tâm được bảo vệ nâng cao.
Giải pháp chăm sóc sức khỏe và chi trả chi phí y tế thực tế.
Giải pháp bảo vệ trước rủi ro tai nạn dành cho trẻ em.
Giải pháp bảo vệ tài chính trước rủi ro bệnh hiểm nghèo dành cho trẻ em.
Giải pháp hỗ trợ đóng phí nếu không may mắc bệnh hiểm nghèo.
Giải pháp miễn đóng phí khi không may gặp rủi ro bệnh hiểm nghèo.
Giải pháp bảo vệ lên đến 77 bệnh hiểm nghèo.
Giải pháp miễn đóng phí nếu gặp rủi ro tử vong hoặc thương tật toàn bộ vĩnh viễn.
Giải pháp giúp giảm gánh nặng về chi phí y tế.
Giải pháp chăm sóc sức khỏe với nhiều quyền lợi thiết thực.
Gia tăng bảo vệ trước rủi ro tử vong và thương tật.
Giải pháp tối ưu cung cấp quyền lợi bảo vệ tài chính trước rủi ro tử vong do tai nạn.
Giải pháp bảo vệ tài chính trước rủi ro tử vong và tàn tật do tai nạn.
Miễn phí đóng nếu không may tử vong hoặc thương tật toàn bộ vĩnh viễn.
Bảo vệ tài chính trước rủi ro tử vong và thương tật toàn bộ vĩnh viễn.
Giải pháp bảo vệ tài chính trước 99 bệnh lý nghiêm trọng.

Muốn được tư vấn
về sản phẩm?

Vững tâm tận hưởng cuộc sống với các kế hoạch bảo vệ tài chính toàn diện trước những rủi ro tai nạn, bệnh hiểm nghèo.

Nhập thông tin của bạn