Kế hoạch tích lũy

Trang bị kế hoạch bảo vệ tài chính và tích lũy hiệu quả để thực hiện ước mơ và dự định tương lai.

Vì sao chọn
Kế hoạch tích lũy

Giải pháp tích lũy song hành bảo vệ

Xây dựng quỹ tài chính cho nhu cầu chi tiêu và khoản dự phòng trước rủi ro.

Kế hoạch Tích lũy hiệu quả

Tích lũy theo nhu cầu và tình hình tài chính để hoàn thành các dự định.

Chủ động tiết kiệm dễ dàng

Hình thành thói quen tiết kiệm đều đặn, không tạo áp lực tài chính gia đình.

Muốn được tư vấn
về sản phẩm?

Vững tâm tận hưởng cuộc sống với các kế hoạch bảo vệ tài chính toàn diện trước những rủi ro tai nạn, bệnh hiểm nghèo.

Nhập thông tin của bạn