GIỚI THIỆU
VỀ CHÚNG TÔI

GIÁ TRỊ CỦA CHÚNG TÔI

Đội ngũ của chúng tôi nhận thấy trách nhiệm của họ trong việc duy trì các giá trị mà ngành BHNT đã thiết lập trong lịch sử gần 5 thế kỷ qua.
Những giá trị này hướng dẫn hành vi của chúng ta hàng ngày, thông báo cách chúng ta hành động, các quyết định chúng ta đưa ra và cách chúng ta làm việc với nhau, với khách hàng. Giá trị của chúng tôi là những gì chúng tôi tin tưởng.

Chính trực

Chúng Tôi Làm Những Gì Đúng

Sự xuất sắc

Chúng Tôi Không Ngừng Học Hỏi Và Cải Thiện

Cùng nhau

Chúng Tôi Tôn Trọng Lẫn Nhau Và Rút Ra Sức Sức Mạnh Từ Sự Khác Biệt Của Chúng Tôi

Vì tốt hơn

Chúng Tôi Làm Những Gì Quan Trọng

Thư Cảm Ơn

Lời đầu tiên, chúng tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất đến Quý khách hàng đã tin chọn Công Ty Bảo Hiểm Nhân Thọ Prudential Việt Nam, đặc biệt hợp đồng của Quý khách đang được chuyên viên của Ban FJ1 là người hỗ trợ, chăm sóc hợp đồng và tiếp tục đồng hành cùng gia đình mình trong thời gian tới....

GẶP ĐỘI CỦA CHÚNG TÔI

Mã số TVV: 60596901
FJ1
ĐẶNG PHƯỚC THỌ
Chuyên viên tư vấn
Mã số TVV: 60596254
FJ1
ĐẶNG THỊ THẮM
Chuyên viên tư vấn
Mã số TVV: 60611188
FJ1
LÊ THỊ NGỌC HIỆP
Chuyên viên MDRT
Mã số TVV: 60503610
IUA
NGUYỄN THẾ VINH
Chuyên viên tư vấn
Mã số TVV: 60554906
FJ1
NGUYỄN THỊ THU HIỂU
Chuyên viên tư vấn
Mã số TVV: 60503610
IUA
TRẦN THỊ THANH HƯƠNG
Chuyên viên tư vấn
Mã số TVV: 60089847
IUA
NGUYỄN THỊ HOÀNG
Trường phòng
Mã số TVV: 60723789
NMY
NGUYỄN THỊ NGỌC HÀ
Chuyên viên tư vấn
Mã số TVV: 60658123
NMY
PHẠM THỊ KIM THOA
Chuyên viên tư vấn
Mã số TVV: 60529002
NMY
LÊ THỊ KIM PHÚC
Trường phòng
Mã số TVV: 60511320
FJ1
PHAN THÀNH LUẬN
Chuyên viên MDRT
Mã số TVV: 60406422
FJ1
TRẦN THỊ KIM CHI
Chuyên viên MDRT
Mã số TVV: 60168023
FJ1
PHAN THỊ THANH HIỀN
Chuyên viên MDRT
Mã số TVV: 60445720
FJ1
DƯƠNG THỊ THÚY HẰNG
Thư Ký Ban FJ1
Mã số TVV: 60395406
FJ1
LỮ TRUNG NGHĨA
Quản lý kinh doanh Ban FJ1
Mã số TVV: 600068414
FJ1
NGUYỄN KIM NGỌC QUYÊN
Giám đốc ban
Mã số TVV: 60286848
TKE
TRẦN THỊ THẢO NGUYÊN
Chuyên viên tư vấn
Mã số TVV: 60771202
TKE
LÊ PHẠM BÍCH NGỌC
Phó phòng
Mã số TVV: 60776688
T8X
LÊ PHƯỚC HOÀNG
Chuyên viên tư vấn
Mã số TVV: 60774185
T8X
NGUYỄN HUỲNH ĐĂNG KHOA
Trường phòng