Giải quyết quyền lợi bảo hiểm

Cam kết từ Prudential

Hợp đồng bảo hiểm nhân thọ nhằm bảo vệ Khách hàng và gia đình trước những thời điểm khó khăn trong cuộc sống. Do đó Prudential giải quyết quyền lợi bảo hiểm một cách nhanh chóng nhất với sự quan tâm và đồng cảm cùng với quy trình đơn giản, dễ dàng, và chỉ yêu cầu những thông tin thực sự cần thiết.

Prudential hỗ trợ bạn như thế nào

Phương châm của Prudential

Quy trình giải quyết quyền lợi bảo hiểm đơn giản và minh bạch với sự hỗ trợ tận tình, chu đáo của đội ngũ nhân viên và tư vấn viên chuyên nghiệp.

Khi bạn gửi yêu cầu

Prudential chỉ yêu cầu các thông tin liên quan, cần thiết để giải quyết quyền lợi bảo hiểm và cam kết thẩm định nhanh chóng, đảm bảo quyền lợi chính đáng của Khách hàng. Tiến trình giải quyết và kết quả giải quyết quyền lợi bảo hiểm luôn được cập nhật thường xuyên, giải thích rõ ràng, minh bạch.

5 Cam kết của Prudential

Nhanh chóng

Prudential giải quyết nhanh chóng sau khi nhận được yêu cầu và cập nhật thường xuyên tiến trình giải quyết đến Khách hàng. Prudential cung cấp các tiêu chuẩn dịch vụ như sau: • Thông báo xác nhận nộp thành công đến Khách hàng ngay khi nhận yêu cầu giải quyết QLBH • Thông báo quyết định với Khách hàng trong thời gian sớm nhất 30 phút, trung bình 03 – 05 ngày và không quá 30 ngày kể từ ngày nhận đầy đủ chứng từ (tùy từng loại yêu cầu) • Phản hồi Khách hàng trong vòng 3 ngày trường hợp bổ sung chứng từ

Phản hồi tận tâm

Prudential thông báo đến Khách hàng ngay sau khi nhận được yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm, khi cần bổ sung các chứng từ cần thiết và khi có kết quả giải quyết quyền lợi bảo hiểm. Các nhân viên và tư vấn viên chuyên nghiệp luôn hỗ trợ Khách hàng kịp thời, tận tâm.

Lắng nghe

Prudential trân trọng mọi phản hồi từ Khách hàng để không ngừng cải thiện dịch vụ. Các vấn đề khiến Khách hàng chưa hài lòng, luôn được nỗ lực giải quyết thỏa đáng.

Công bằng

Thấu hiểu sự quan trọng của mỗi yêu cầu giải quyết quyền lợi đối với Khách hàng. Prudential đảm bảo quy trình minh bạch, rõ ràng và công bằng.

Bảo mật thông tin

Prudential chú trọng và đặt vấn đề bảo mật thông tin của Khách hàng lên hàng đầu, và luôn bảo vệ thông tin này ở mức cao nhất.