Giải quyết quyền lợi bảo hiểm

Gửi yêu cầu qua PRUOnline

Gửi Yêu cầu Giải quyết Quyền lợi bảo hiểm qua Cổng thông tin khách hàng PRUOnline dễ dàng và nhanh chóng

6 bước gửi yêu cầu
qua PRUOnline

  • Đăng nhập PRUOnline tại http://khachhang.prudential.com.vn hoặc tại ứng dụng PRUOnline, sau đó chọn “Gửi yêu cầu” > “Giải quyết Quyền lợi bảo hiểm”.

  • Khách hàng chưa có tài khoản PRUOnline vui lòng gửi yêu cầu trực tuyến để được Tổng đài Prudential hỗ trợ hoặc tới Văn phòng Tổng đại lý gần nhất.

  • Họ và tên người xảy ra sự kiện bảo hiểm*: Chọn Người xảy ra sự kiện bảo hiểm từ danh sách do hệ thống cung cấp.

  • Nhập thông tin Người yêu cầu giải quyết QLBH, bao gồm Họ tên*, Địa chỉ liên lạc*, Điện thoại* và Email.

 

Lưu ý: các trường thông tin có dấu * là thông tin bắt buộc

Chọn sự kiện bảo hiểm cần yêu cầu Prudential chi trả trong 4 loại sự kiện cho sẵn, và cung cấp thêm thông tin tương ứng.

Tùy vào loại Sự kiện bảo hiểm đã chọn, Quý khách đính kèm hình ảnh chứng từ tương ứng.

Lưu ý: hình ảnh phải được chụp từ chứng từ gốc, không tẩy xóa chỉnh sửa.

Chọn một trong các phương thức để nhận quyền lợi bảo hiểm:

  • Chuyển đóng phí/Hoàn trả tạm ứng cho hợp đồng bảo hiểm: Chỉ áp dụng cho những hợp đồng bảo hiểm có cùng bên mua bảo hiểm.

  • Nhận tiền mặt tại Văn phòng Prudential: Áp dụng khi tổng Quyền lợi bảo hiểm trị giá không vượt quá 150 triệu đồng.

  • Chuyển khoản/Nhận tiền mặt tại Ngân hàng: Chỉ áp dụng nếu chủ tài khoản cũng là bên mua bảo hiểm.

Xác nhận thông tin và nhấn “Gửi yêu cầu”.