Sản phẩm bảo hiểm bổ trợ

Bảo hiểm Miễn đóng phí

Miễn phí đóng tương lai nếu không may tử vong hoặc thương tật toàn bộ vĩnh viễn.

Vì sao chọn?

Quyền lợi miễn đóng phí khi tử vong hoặc thương tật toàn bộ và vĩnh viễn

Người tham gia có thể đính kèm sản phẩm bổ trợ Bảo hiểm Miễn đóng phí khi tham gia các sản phẩm bảo hiểm của Prudential.

Sản phẩm mang đến sự an tâm tối đa cho khách hàng khi miễn đóng phí cho hợp đồng bảo hiểm nếu không may tử vong hoặc thương tật toàn bộ vĩnh viễn. Khi đó, hợp đồng bảo hiểm vẫn được duy trì, quyền lợi vẫn được đảm bảo mà không cần phải đóng phí bảo hiểm.

Chọn sản phẩm Bảo hiểm Miễn đóng phí – chọn giải pháp gia tăng khả năng bảo vệ rủi ro, tài chính cho bản thân và gia đình, thêm an tâm vững bước trong tương lai.

Chi tiết sản phẩm

Miễn đóng phí của hợp đồng bảo hiểm (không bao gồm phí bảo hiểm tích lũy thêm – nếu có) trong tương lai cho đến cuối Thời hạn hợp đồng của sản phẩm bổ trợ này nếu Người được bảo hiểm của sản phẩm này tử vong hoặc bị thương tật toàn bộ và vĩnh viễn. Đồng thời, toàn bộ các quyền lợi bảo hiểm của Hợp đồng vẫn được đảm bảo chi trả theo Quy tắc, Điều khoản sản phẩm.

Tất cả các đặc tính và quyền lợi bảo hiểm của sản phẩm được liệt kê tại văn bản này chỉ mang tính tóm lược và chỉ có giá trị tham khảo. Tất cả các quyền lợi và điều kiện tương ứng sẽ được thực hiện theo các quy định tại Quy tắc, Điều khoản bảo hiểm do Bộ Tài chính phê duyệt.

Độ tuổi tham gia

18 – 65 tuổi

Tuổi tối đa khi kết thúc hợp đồng

70 tuổi

Thời hạn hợp đồng

5 – 30 năm

Thời hạn đóng phí

Bằng thời hạn hợp đồng

Phục vụ nhu cầu

Miễn đóng phí trong tương lai nếu tử vong hoặc thương tật toàn bộ và vĩnh viễn.

Loại trừ trong trường hợp NĐBH Tử vong:

Prudential sẽ không chi trả quyền lợi bảo hiểm tử vong nếu NĐBh tử vong do bất kỳ lý do nào dưới đây:

  • Tự tử dù trong trạng thái tinh thần bình thường hay mất trí, trong thời gian 02 năm kể từ Ngày hiệu lực hợp đồng hay ngày khôi phục hiệu lực hợp đồng gần nhất, tùy ngày nào xảy ra sau, hoặc;
  • Do hành vi cố ý của Bên mua bảo hiểm hoặc Người nhận quyền lợi bảo hiểm; hoặc
  • Nhiễm HIV, bị AIDS và/hoặc những bệnh liên quan đến AIDS ngoại trừ trường hợp nhiễm HIV trong khi đang thực hiện nhiệm vụ tại nơi làm việc như là một nhân viên y tế hoặc công an, cảnh sát; hoặc
  • Do thi hành án tử hình

 

Loại trừ trong trường hợp NĐBH bị Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn:

Prudential sẽ không chi trả quyền lợi Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn nếu tình trạng của NĐBH:

  • Đã xảy ra trước Ngày hiệu lực hợp đồng, hoặc trước ngày khôi phục hiệu lực hợp đồng gần nhất, tùy trường hợp nào xảy ra sau; hoặc
  • Phát sinh từ việc tự tử không thành dẫn đến Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn hay tự gây thương tích của Người được bảo hiểm, dù trong trạng thái tinh thần bình thường hay mất trí; hoặc
  • Do hành vi cố ý của Bên mua bảo hiểm, Người được bảo hiểm hoặc Người nhận quyền lợi bảo hiểm; hoặc
  • Tham gia các hoạt động hàng không, trừ khi với tư cách là hành khách trên các chuyến bay dân dụng 

 

Các Quy định tại đây chỉ mang tính chất tham khảo. Chi tiết về các Điều khoản của Hợp đồng bảo hiểm được quy định cụ thể trong Quy tắc, Điều khoản sản phẩm.

Muốn được tư vấn
về sản phẩm?

Vững tâm tận hưởng cuộc sống với các kế hoạch bảo vệ tài chính toàn diện trước những rủi ro tai nạn, bệnh hiểm nghèo.

Nhập thông tin của bạn