Thông tin các Quỹ đầu tư

Quỹ liên kết chung

Với dòng sản phẩm bảo hiểm liên kết chung, Prudential mang lại cho khách hàng giải pháp kết hợp giữa bảo hiểm với đầu tư an toàn cùng với cam kết lãi suất đầu tư tối thiểu. Qũy liên kết chung được Prudential phân bổ tài sản đầu tư có chiến lược trung và dài hạn, mang lại những kết quả ổn định cho nhà đầu tư, giúp khách hàng của Prudential luôn duy trì được kế hoạch tài chính của mình.

Công bố lãi suất đầu tư

 Tên sản phẩm

Từ 26/05/2021  đến 25/08/2021

Từ 26/02/2021 đến 25/05/2021

PRU-CHỦ ĐỘNG CUỘC SỐNG

5,00%

 5,10%

PRU-BẢO VỆ TỐI ƯU

5,00%

 5,10%

PRU-AN TÂM TRỌN ĐỜI

5,00%

 5,10%

PRU-TOÀN GIA HƯNG THỊNH

5,00%

 5,10%

PRU-AN HƯNG THỊNH

5,00%

 5,10%

PRU-TOÀN GIA AN PHÚC

5,00%

 5,10%

PRU-AN HƯỞNG THỊNH VƯỢNG

5,00%

 5,10%

 

Tên sản phẩm

Từ 26/11/2020 đến 25/02/2021

Từ 26/08/2020 đến 25/11/2020

Từ 26/05/2020 đến 25/08/2020

Từ 26/02/2020  đến 25/05/2020

PRU-CHỦ ĐỘNG CUỘC SỐNG

 5,10%

5,10%

5,10%

5,00%

PRU-BẢO VỆ TỐI ƯU

 5,10%

5,10%

5,10%

5,00%

PRU-AN TÂM TRỌN ĐỜI

 5,10%

5,10%

5,10%

5,00%

PRU-TOÀN GIA HƯNG THỊNH

 • Hợp đồng bảo hiểm có hiệu lực dưới 3 năm tính đến ngày bắt đầu áp dụng lãi suất
 • Hợp đồng bảo hiểm có hiệu lực trên 3 năm tính đến ngày bắt đầu áp dụng lãi suất

 5,10%

5,10%

5,10%

 

6.50%

 

5,00%

 

PRU-AN HƯNG THỊNH

 • Hợp đồng bảo hiểm có hiệu lực dưới 3 năm tính đến ngày bắt đầu áp dụng lãi suất
 • Hợp đồng bảo hiểm có hiệu lực trên 3 năm tính đến ngày bắt đầu áp dụng lãi suất

 5,10%

5,10%

5,10%

 

5,50%

 

5,00%

PRU-TOÀN GIA AN PHÚC

 5,10%

5,10%

5,10%

5,00%

PRU-AN HƯỞNG THỊNH VƯỢNG

 5,10%

5,10%

5,10%

5,00%

 

Tên sản phẩm

Từ 26/11/2019 đến 25/02/2020

Từ 26/08/2019 đến 25/11/2019

Từ 26/05/2019 đến 25/08/2019

Từ 26/02/2019 đến 25/05/2019

PRU-CHỦ ĐỘNG CUỘC SỐNG

5,25%

 

 

 

PRU-BẢO VỆ TỐI ƯU

5,25%

 

 

 

PRU-AN TÂM TRỌN ĐỜI

5,25%

5,25%

5.25%

5.00%

PHÚ-TOÀN GIA HƯNG THỊNH

 • Hợp đồng bảo hiểm có hiệu lực dưới 3 năm tính đến ngày bắt đầu áp dụng lãi suất
 • Hợp đồng bảo hiểm có hiệu lực trên 3 năm tính đến ngày bắt đầu áp dụng lãi suất

 

6,50%

 

5,25%

 

6,50%

 

5,25%

 

6,50%

 

5,25%

 

6,50%

 

5,00%

PHÚ-AN HƯNG THỊNH

 • Hợp đồng bảo hiểm có hiệu lực dưới 3 năm tính đến ngày bắt đầu áp dụng lãi suất
 • Hợp đồng bảo hiểm có hiệu lực trên 3 năm tính đến ngày bắt đầu áp dụng lãi suất

 

5,50%

 

5,25%

 

5,50%

 

5,25%

 

5,50%

 

5,25%

 

5,50%

 

5,00%

PHÚ-TOÀN GIA AN PHÚC

5,25%

5,25%

5,25%

5.00%

PHÚ-AN HƯỞNG THỊNH VƯỢNG

5,25%

5,25%

5,25%

5.00%

Tên sản phẩm

Từ 26/11/2018 đến 25/02/2029

Từ 26/08/2018 đến 25/11/2018

Từ 26/05/2018 đến 25/08/2018

Từ 26/02/2018 đến 25/05/2018

PRU-AN TÂM TRỌN ĐỜI

5.00%

5.00%

5.00%

5.00%

PHÚ-TOÀN GIA HƯNG THỊNH

 • Hợp đồng bảo hiểm có hiệu lực dưới 3 năm tính đến ngày bắt đầu áp dụng lãi suất
 • Hợp đồng bảo hiểm có hiệu lực trên 3 năm tính đến ngày bắt đầu áp dụng lãi suất

 

6,50%

 

5,00%

 

6,50%

 

5,00%

 

6,50%

 

5,00%

 

6,50%

 

5,00%

PHÚ-AN HƯNG THỊNH

 • Hợp đồng bảo hiểm có hiệu lực dưới 3 năm tính đến ngày bắt đầu áp dụng lãi suất
 • Hợp đồng bảo hiểm có hiệu lực trên 3 năm tính đến ngày bắt đầu áp dụng lãi suất

 

5,50%

 

5,00%

 

5,50%

 

5,00%

 

5,50%

 

5,00%

 

5,50%

 

5,00%

PHÚ-TOÀN GIA AN PHÚC

5.00%

5.00%

5.00%

5.00%

PHÚ-AN HƯỞNG THỊNH VƯỢNG

5.00%

5.00%

5.00%

5.00%

Tên sản phẩm

Từ 26/12/2017 đến 25/02/2018

Từ 26/09/2017 đến 25/12/2017

Từ 26/06/2017 đến 25/09/2017

Từ 26/03/2017 đến 25/06/2017

Từ 26/12/2016 đến 25/03/2017

PRU-AN TÂM TRỌN ĐỜI

5,50%

5,50%

6,00%

6,20%

6.50%

PHÚ-TOÀN GIA HƯNG THỊNH

 • Hợp đồng bảo hiểm có hiệu lực dưới 3 năm tính đến ngày bắt đầu áp dụng lãi suất
 • Hợp đồng bảo hiểm có hiệu lực trên 3 năm tính đến ngày bắt đầu áp dụng lãi suất

6,50%

5.00%

6,50%

5.00%

6,50%

6.50%

6.50%

PHÚ-AN HƯNG THỊNH

 • Hợp đồng bảo hiểm có hiệu lực dưới 3 năm tính đến ngày bắt đầu áp dụng lãi suất
 • Hợp đồng bảo hiểm có hiệu lực trên 3 năm tính đến ngày bắt đầu áp dụng lãi suất

5,50%

5.00%

5,50%

5,00%

5,50%

5.50%

5.50%

PHÚ-TOÀN GIA AN PHÚC

5.00%

5.00%

5.00%

5.00%

5.00%

PHÚ-AN HƯỞNG THỊNH VƯỢNG

5.00%

5.00%

4.00%

4,00%

4,00%

Tên sản phẩm

Từ 26/09/2016 đến 25/12/2016

Từ 26/06/2016 đến 25/09/2016

Từ 26/03/2016 đến 25/06/2016

Từ 26/12/2015 đến 25/03/2016

PHÚ-TOÀN GIA HƯNG THỊNH

6,50%

6,50%

6.50%

6.50%

PHÚ-AN HƯNG THỊNH

5,50%

5,50%

5,50%

5.50%

PHÚ-TOÀN GIA AN PHÚC

5.00%

5.00%

5.00%

5.00%

PHÚ-AN HƯỞNG THỊNH VƯỢNG

4,00%

4,00%

4,00%

5,00%

Muốn được tư vấn
về sản phẩm?

Vững tâm tận hưởng cuộc sống với các kế hoạch bảo vệ tài chính toàn diện trước những rủi ro tai nạn, bệnh hiểm nghèo.

Nhập thông tin của bạn