Thông tin các Quỹ đầu tư

Quỹ liên kết đơn vị PRUlink

Nổi trội với danh mục Qũy liên kết đơn vị đa dạng và giải pháp bảo vệ kết hợp đầu tư linh hoạt, Prudential giúp khách hàng xây dựng nền tảng tài chính vững vàng trước những bất trắc của cuộc sống.

Khi tham gia các sản phẩm bảo hiểm liên kết đơn vị, bên cạnh các quyền lợi về bảo vệ Khách hàng còn có cơ hội đầu tư gia tăng tài sản hiệu quả với các Quỹ PRUlink. Quỹ PRUlink được thiết kế đa dạng với 6 quỹ cho phép Khách hàng chủ động chọn lựa tùy theo mức độ chấp nhận rủi ro của mình bao gồm:

Cập nhật giá đơn vị Quỹ PRUlink

Prudential khuyến khích Khách hàng (1) thường xuyên xem giá đơn vị quỹ nhằm có những cập nhật về kết quả đầu tư và theo dõi thông tin hợp đồng trên PRUOnline, (2) đánh giá mức độ chấp nhận rủi ro để có những lựa chọn quỹ phù hợp.

Giá đơn vị các quỹ PRUlink được tính và công bố 2 lần/tuần vào thứ hai và thứ năm hàng tuần tại mục này và tại Cổng thông tin Khách hàng PRUOnline

  • Các hồ sơ, yêu cầu hợp lệ được nộp trước 17:00 ngày thứ ba sẽ được áp dụng theo giá đơn vị quỹ công bố vào thứ năm.

  • Các hồ sơ, yêu cầu hợp lệ được nộp trước 17:00 ngày thứ năm sẽ được áp dụng theo giá đơn vị quỹ công bố vào thứ hai tuần tiếp theo.

 

Quý Khách vui lòng tải ứng dụng PRUonline trên App Store/ Google Play Store để:

  • Nhận được cập nhật giá trị quỹ hàng tuần
  • Quản lý quỹ như hoán đổi quỹ, thay đổi tỉ lệ đầu tư vào các quỹ, đầu tư thêm hay rút một phần giá trị quỹ

Muốn được tư vấn
về sản phẩm?

Vững tâm tận hưởng cuộc sống với các kế hoạch bảo vệ tài chính toàn diện trước những rủi ro tai nạn, bệnh hiểm nghèo.

Nhập thông tin của bạn