0888 003 443

BẢO HIỂM NHÂN THỌ, HIỂU ĐÚNG ĐỂ LỰA CHỌN ĐÚNG.

“Thu nhập càng cao thì càng dễ mất mát. Thu nhập càng thấp thì càng không thể chấp nhận mất mát.” Nói một cách đơn giản, người ta mua bảo hiểm vì lo rằng họ có thể “CHẾT QUÁ SỚM”.

https://www.youtube.com/watch?v=FJp6RCtiQNM

Không ai biết chắc được khi nào mình sẽ qua đời. BHNT là phương tiện để đảm bảo rằng sự qua đời sớm hay không đúng lúc sẽ không cùng một lúc xoá sạch hết thu nhập có thể có của một gia đình. Điều này cực kỳ hệ trọng đối với người cha, người chồng có vợ và con nhỏ, mọi hy vọng có thể chu cấp đầy đủ cho gia đình sẽ tan biến vào mây khói nếu chẳng may ông ta qua đời.

Bảo hiểm nhân thọ là một cách để Bảo vệ thu nhập cho gia đình!