0888 003 443

Cách phân biệt cơ bản các loại bảo hiểm đang được bán để bạn lựa chọn đúng với hoàn cảnh của mình

Bảo hiểm được chia thành rất nhiều loại sản phẩm theo phương diện đối tượng được bảo hiểm, tính chất hoạt động hoặc phương thức tham gia.


Bảo hiểm thương mại

Trên thị trường có 3 loại hình bảo hiểm thương mại bao gồm bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm phi nhân thọ và bảo hiểm sức khỏe như sau:

1. Bảo hiểm nhân thọ: Bảo hiểm nhân thọ là loại nghiệp vụ bảo hiểm cho trường hợp người được bảo hiểm sống hoặc chết.Bảo hiểm nhân thọ sẽ bao gồm 7 loại sau:

Bảo hiểm sinh kỳ: Sự khác biệt của bảo hiểm sinh kì so với các loại bảo hiểm nhân thọ khác ở chỗ, doanh nghiệp bảo hiểm chỉ trả tiền bảo hiểm nếu người được bảo hiểm vẫn sống đến thời hạn được các bên thỏa thuận trong hợp đồng bảo hiểm. Bảo hiểm sinh kì có ý nghĩa như một hình thức tiết kiệm để người được bảo hiểm sử dụng tiển bảo hiểm duy trì cuộc sống sau mốc thời gian được ghi trong hợp đồng bảo hiểm.

Bảo hiểm tử kỳ: Theo hợp đồng bảo hiểm tử kì, doanh nghiệp bảo hiểm phải trả tiền bảo hiểm cho người thụ hưởng nếu người được bảo hiểm chết trong thời hạn được thỏa thuận trong hợp đồng bảo hiểm. Khác với bảo hiểm trọn đời, trong bảo hiểm tử kì doanh nghiệp bảo hiểm chỉ cam kết bảo hiểm cho sự kiện chết của người được bảo hiểm trong thời hạn xác định.

Bảo hiểm hỗn hợp: Là hình thức bảo hiểm kết hợp bảo hiểm sinh kỳ và bảo hiểm tử kỳ.

Bảo hiểm trọn đời: Áp dụng bảo hiểm cho trường hợp người được bảo hiểm chết vào bất kỳ thời điểm nào trong suốt cuộc đời của người đó.

Bảo hiểm trả tiền định kỳ: Áp dụng cho trường hợp người được bảo hiểm sống đến một thời hạn nhất định. Do phương thức trả tiền bảo hiểm theo các kì hạn thỏa thuận trước nếu người được bảo hiểm tiếp tục sống sau thời hạn xác định nên bảo hiểm trả tiền định kì thực chất là bảo hiểm cho cuộc sống của người được bảo hiểm.

Bảo hiểm hưu trí: Áp dụng cho trường hợp người được bảo hiểm đạt đến độ tuổi xác định được doanh nghiệp bảo hiểm trả tiền bảo hiểm theo thỏa thuận trong hợp đồng bảo hiểm.

Bảo hiểm liên kết đầu tư: Với hình thức tham gia bảo hiểm này, người mua bảo hiểm là người quyết định phí bảo hiểm của mình sẽ được đầu tư vào nguồn quỹ nào bằng việc sở hữu một số đơn vị của quỹ đầu tư (tương ứng với số phí đóng bảo hiểm).Giá trị mà bên mua bảo hiểm nhận được khi đáo hạn hợp đồng là giá trị của các đơn vị quỹ đầu tư khi đáo hạn. Doanh nghiệp bảo hiểm sẽ đưa ra các quỹ đầu tư khác nhau với mức độ rủi ro cũng sẽ khác nhau. Rủi ro càng cao lợi nhuận cũng sẽ càng nhiều và ngược lại.  

2. Bảo hiểm sức khỏe

Bảo hiểm sức khỏe là loại hình bảo hiểm cho trường hợp người được bảo hiểm bị thương tật, tai nạn, ốm đau, bệnh tật hoặc chăm sóc sức khỏe được doanh nghiệp bảo hiểm trả tiền theo thỏa thuận trong hợp đồng bảo hiểm.Bảo hiểm sức khỏe sẽ bao gồm 3 loại sau:

Bảo hiểm tai nạn con người Là sản phẩm bảo hiểm cho những trường hợp bị tổn thương thân thể hoặc tử vong do tai nạn.

Bảo hiểm y tế: Bảo hiểm y tế thương mại hay còn gọi là bảo hiểm sức khỏe của các công ty bảo hiểm phi nhân thọ nhằm mục đích hỗ trợ chi phí khám chữa bệnh khi người tham gia không may gặp rủi ro ốm đau bệnh tật, tai nạn…

Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe: Là sản phẩm bảo hiểm hỗ trợ chi phí điều trị và trợ cấp cho người tham gia trong trường hợp ốm đau, bệnh tật, phẫu thuật, tai nạn, thai sản …

3. Bảo hiểm phi nhân thọ:

Bảo hiểm phi nhân thọ giúp bảo hiểm tài sản, trách nhiệm dân sự và các nghiệp vụ bảo hiểm khác không thuộc bảo hiểm nhân thọ.Bảo hiểm phi nhân thọ sẽ bao gồm 10 loại:

Bảo hiểm tài sản và bảo hiểm thiệt hại: Dành cho đối tượng tài sản bao gồm vật có thực, tiền, giấy tờ trị giá được bằng tiền và các quyền tài sản.

Bảo hiểm hàng hóa: Dành cho vận chuyển đường bộ, đường biển, đường thủy nội địa, đường sắt và đường hàng không.

Bảo hiểm hàng khôngDành riêng cho hoạt động của máy bay và những rủi ro liên quan đến quá trình vận chuyển bằng đường hàng không (bao gồm hàng hóa và con người).

Bảo hiểm xe cơ giới: Dành cho xe cơ giới nhằm bồi thường cho chủ xe khi không may xảy ra rủi ro liên quan đến con người, chiếc xe hoặc hàng hóa trên xe. Ngoài bảo hiểm bắt buộc, chủ xe cơ giới và có thể mua thêm sản phẩm tự nguyện: Bảo hiểm thiệt hại vật chất xe; Bảo hiểm tai nạn lái, phụ xe và người ngồi trên xe; Bảo hiểm của chủ xe đối với hàng hoá vận chuyển trên xe.

Bảo hiểm cháy, nổ: Dành cho các thiệt hại xảy ra đối với tài sản của cơ sở được bảo hiểm khi không may xảy ra rủi ro cháy, nổ.

Bảo hiểm thân tàu và trách nhiệm dân sự của chủ tàu: Dành cho thân vỏ tàu, máy móc và trang thiết bị tàu do những hiểm họa của biển/sông nước gây ra, hoặc do những tai nạn bất ngờ.

Bảo hiểm trách nhiệm: Dành cho các rủi ro liên quan đến những trách nhiệm pháp lý hay nghĩa vụ bồi thường các thiệt hại do lỗi của người được bảo hiểm làm tổn hại cho các tổ chức, cá nhân khác.

Bảo hiểm tín dụng và rủi ro tài chính: Dành cho những khoản vay giúp người đi vay trả nợ ngân hàng khi không may gặp rủi ro bất ngờ.

Bảo hiểm thiệt hại kinh doanh: Dành cho những rủi ro về tài sản trong quá trình sản xuất và kinh doanh của doanh nghiệp.

Bảo hiểm nông nghiệp: Dành cho đối tượng sản xuất trong ngành nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản. 

Bảo hiểm do Nhà nước thực hiện

1. Bảo hiểm tiền gửi

Là sự bảo đảm hoàn trả tiền gửi cho người được bảo hiểm tiền gửi trong hạn mức trả tiền bảo hiểm khi tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi lâm vào tình trạng mất khả năng chi trả tiền gửi cho người gửi tiền hoặc phá sản.Số tiền bảo hiểm được trả cho tất cả các khoản tiền gửi được bảo hiểm theo quy định (gồm cả gốc và lãi) của một cá nhân tối đa là 75.000.000 đồng (Bảy mươi lăm triệu đồng).

2. Bảo hiểm y tế:

Là hình thức bảo hiểm bắt buộc được áp dụng đối với các đối tượng theo quy định của Luật bảo hiểm y tế để chăm sóc sức khỏe, không vì mục đích lợi nhuận do Nhà nước tổ chức thực hiện.Mức đóng bảo hiểm y tế hàng tháng tối đa bằng 6% tiền lương tháng hoặc mức lương cơ sở… tùy từng đối tượng. Nhà nước sẽ hỗ trợ từ 30% -100% tiền đóng bảo hiểm y tế cho một số đối tượng như người có công với cách mạng, hộ gia đình cận nghèo, học sinh sinh viên…

3. Bảo hiểm xã hội:

Là sự bảo đảm thay thế hoặc bù đắp một phần thu nhập của người lao động khi họ bị giảm hoặc mất thu nhập do ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, hết tuổi lao động hoặc chết, trên cơ sở đóng vào quỹ bảo hiểm xã hội.

Bảo hiểm xã hội bắt buộc: Là loại hình bảo hiểm xã hội do Nhà nước tổ chức mà người lao động và người sử dụng lao động phải tham gia. Mức đóng hằng tháng của người lao động Việt Nam bằng 8% mức tiền lương tháng/ lương cơ sở vào quỹ hưu trí và tử tuất.

Bảo hiểm xã hội tự nguyện: Là loại hình bảo hiểm xã hội do Nhà nước tổ chức mà người tham gia được lựa chọn mức đóng, phương thức đóng phù hợp với thu nhập của mình và Nhà nước có chính sách hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm xã hội để người tham gia hưởng chế độ hưu trí và tử tuất.

Theo Pháp luậtBạn đọc.