0888 003 443

Hướng dẫn tham gia bảo hiểm nhân thọ

Bảo hiểm nhân thọ giải pháp hoàn hảo bảo vệ sức khỏe và tài chính khi chúng ta hiểu đúng ý nghĩa của nó.

Khái quát sơ lược về bảo hiểm nhân thọ.

Bảo hiểm nhân thọ là hợp đồng bảo hiểm được ký kết giữa bên mua bảo hiểm là khách hàng và bên bán bảo hiểm là doanh nghiệp bảo hiểm. Bên mua bảo hiểm nhân thọ có nghĩa vụ phải đóng phí bảo hiểm hàng năm để duy trì hợp đồng theo đúng với hợp đồng bảo hiểm được ký kết còn doanh nghiệp bảo hiểm có trách nhiệm bảo vệ rủi ro của bạn thông qua hợp đồng bảo hiểm, khi người tham gia bảo hiểm gặp rủi ro thì doanh nghiệp bảo hiểm có rách nhiệm chi trả cho bạn một số tiền cụ thể được ghi trên hợp đồng.

Tham gia bảo hiểm nhân thọ là sống có trách nhiệm với bản thân và gia đình.

Tham gia bảo hiểm nhân thọ là sống có trách nhiệm với bản thân và gia đình.

Mua bảo hiểm nhân thọ như thế nào?

Khi khách hàng muốn tham gia bảo hiểm nhân thọ, bạn cần xác định được nhu cầu của mình là gì, khả năng tài chính của bản thân tùy thuộc vào nhu cầu và khả năng tài chính của bạn mà sẽ có các gói bảo hiểm nhân thọ phù hợp cho bạn. Khả năng tài chính đóng vai trò quan trọng trong việc chọn gói bảo hiểm vì khi quyết định tham gia mua bảo hiểm nhân thọ bạn sẽ phải đảm bảo đóng phí trong một thời gian nhất định theo quy định được ghi rõ trong hợp đồng.

Điều kiện để tham gia mua hợp đồng bảo hiểm nhân thọ bạn cần đáp ứng được các yêu cầu sau:

Bảo hiểm nhân thọ bảo vệ toàn diện gia đình bạn trước rủi ro.

Bảo hiểm nhân thọ bảo vệ toàn diện gia đình bạn trước rủi ro.

  • Độ tuổi mua bảo hiểm từ 1 tháng tuổi đến 60 tuổi tùy thuộc vào gói bảo hiểm bạn lựa chọn có một số sản phẩm giới hạn độ tuổi cao hơn hoặc thấp hơn.
  • Người tham gia bảo hiểm phải khỏe mạnh, không bị mắc các bệnh nằm trong danh sách loại trừ của bảo hiểm.
  • Các tư vấn viên của các doanh nghiệp bảo hiểm luôn khuyên khách hàng chỉ nên tham gia bảo hiểm với gới sản phẩm có giá trị bằng 10% đến 20% thu nhập bình quân một tháng của bạn như vậy bạn vừa có thể tiết kiệm, vừa có ngân sách để phòng trừ rủi ro, bệnh tật. Chúng ta không nên tham gia bảo hiểm với số tiền nhiều hơn hoặc ít hơn vì giá trị đền bù sẽ tương xứng với mệnh giá của hợp đồng bảo hiểm, mệnh giá hợp đồng bảo hiểm càng cao thì tương đương với số phí khách hàng phải đóng cao. Vì vậy, khách hàng nên tham gia gói bảo hiểm phù hợp với khả năng kinh tế để có thể tham gia lâu dài đến hết hợp đồng bảo hiểm.

Bảo hiểm nhân thọ là hình thức chia sẻ rủi ro.

Bảo hiểm nhân thọ là hình thức chia sẻ rủi ro.

Để thực hiện ký kết hợp đồng bảo hiểm chúng ta cần khai trung thực thông tin vào đơn yêu cầu bảo hiểm nhân thọ, từ đó công ty bảo hiểm sẽ dựa vào đơn yêu cầu này để xem xét xem người tham gia bảo hiểm có được tham gia bảo hiểm hay không. Giấy tờ tùy thân chứng minh nhân dân của người được bảo hiểm và người mua bảo hiểm. Nếu hồ sơ của khách hàng đáp ứng yêu cầu và được phê duyệt thì sau 7 ngày làm việc khách hàng sẽ được nhận hợp đồng bảo hiểm nhân thọ từ tư vấn viên bảo hiểm. Ngoài ra, sau 21 ngày kể từ ngày nhận được hợp đồng khách hàng có quyền thay đổi, bổ sung quyền lợi bảo hiểm thậm chí hủy bỏ hợp đồng bảo hiểm và công ty bảo hiểm sẽ trả lại toàn bộ số phí khách hàng đã nộp trừ đi những chi phí kiểm tra ý tế hoặc các chi phí hợp lý khác.

Bảo hiểm nhân thọ là giải pháp tuyệt vời dành cho sức khỏe, tài chính và phòng tránh rủi ro an toàn nhất cho mọi người. Để cần biết thêm mọi thông tin về bảo hiểm.