0888 003 443

Khái niệm Bảo hiểm nhân thọ là sự bảo vệ gia đình.

Hãy xem xét trường hợp một người chồng một người cha có suy nghĩ muốn “Bảo vệ gia đình của mình”. Anh ta có ý gì ở đây?

Rõ ràng là anh ta có dự định rằng lúc còn sống anh ta sẽ che chở cho gia đình của mình khỏi nguy cơ bị đói nghèo, vô gia cư, hoặc mối nguy về sự bất trắc nào có thể xảy ra. Trên thực tế, bằng sức khỏe và khả năng thu nhập của mình anh ta có thể ngăn chặn những rủi ro lớn nhất rình rập ở của gia đình của mình.

Người chồng đáng yêu và người cha đầy khoan dung đã có tầm nhìn vượt xa hiện tại và đang lo lắng về cái gì có thể xảy ra với vợ và các con của anh ta nếu giả như anh ta quan tâm tới số liệu thống kê tai nạn, bệnh tật, bệnh hiểm nghèo, ung thư, đột quỵ đang xảy ra hàng ngày.

Anh ta nhận ra rằng, sự đóng góp duy nhất mà anh ta có thể mang lại nếu chẳng may có sự bất trắc xảy ra, đó là sự đóng góp về tài chính.

Có lẽ ý tưởng được chấp nhận rộng rãi nhất hiện nay ở những đất nước đã và đang phát triển là việc sử dụng Bảo hiểm nhân thọ như một phương cách để bảo vệ gia đình.

Bỏ quên vai trò của Bảo hiểm nhân thọ tức là đã cố ý giảm thiểu một trong những điều kỳ diệu lớn nhất của xã hội trong mọi thời đại. Khi một người nào đó nộp một khoản phí nhỏ hàng tháng vào Công ty Bảo hiểm nhân thọ với sự đảm bảo chắc chắn rằng, nếu chẳng may bị tử vong, Công ty Bảo hiểm sẽ thay họ lo lắng về tài chính cho gia đình họ, trả cho gia đình họ một số tiền lớn hơn rất nhiều số tiền đã đóng phí bảo hiểm. Như vậy, họ đã nhận thức được tầm quan trọng về việc làm của mình. Không có cách nào khác để con người có thể đảm bảo được khả năng tài chính của gia đình với chi phí bỏ ra rất ít như vậy.

Nếu giả sử đi nghiên cứu tất cả các biện pháp có thể  đảm bảo cuộc sống, anh ta vẫn sẽ trở về với cùng một kết luận, rằng Bảo hiểm nhân thọ là phương cách tốt nhất đủ nhanh để đảm bảo, để có thể bảo vệ gia đình.

Tuy nhiên, còn nhiều người chưa hiểu hết về tác dụng của Bảo hiểm nhân thọ. Bạn, người Tư vấn Bảo hiểm, sẽ có trách nhiệm giải thích cho họ hiểu vai trò của Bảo hiểm nhân thọ.

FJ1 Group – Chắp cánh những ước mơ.