0888 003 443

Thị trường bảo hiểm Việt Nam không ngừng hoàn thiện và lớn mạnh cả về quy mô và chất lượng

Sau hơn 20 năm hình thành, phát triển, đặc biệt sau khi thực hiện Chiến lược phát triển thị trường bảo hiểm Việt Nam và tái cấu trúc doanh nghiệp bảo hiểm, thị trường bảo hiểm đã không ngừng hoàn thiện và lớn mạnh cả về quy mô, số lượng doanh nghiệp và chất lượng sản phẩm dịch vụ.

thị trường bảo hiểm việt nam phát triển

Theo ông Phùng Ngọc Khánh – Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm (Bộ Tài chính), thị trường bảo hiểm Việt Nam thời gian qua đã không ngừng phát triển mạnh mẽ, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế – xã hội.

Giai đoạn 2015-2018, Bộ Tài chính đã tổ chức các Hội nghị xúc tiến đầu tư tại Hoa Kỳ, Nhật Bản và Hàn Quốc với sự tham gia đông đảo của doanh nghiệp, tập đoàn tài chính lớn trên thế giới. Tại các Hội nghị này, các vấn đề về chính sách, môi trường kinh doanh và tiềm năng của thị trường bảo hiểm đã được giới thiệu, thảo luận và thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư nước ngoài.

Các Hội nghị xúc tiến đầu tư đã mang lại hiệu quả tích cực ngay sau đó, tạo điểm nhấn giúp thị trường bảo hiểm phát triển mạnh mẽ, an toàn. Trước năm 2015, doanh thu thị trường bảo hiểm chỉ tăng trưởng ở mức dưới 18%. Sau các Hội nghị xúc tiến đầu tư, thị trường bảo hiểm liên tục tăng trưởng trên 20% (2015 là 25%, 2017 là 26%, năm 2018 ước tăng 23%); Riêng nguồn vốn chủ sở hữu (vốn đầu tư vào Việt Nam) tăng gần gấp đôi (1,74 lần) trong giai đoạn 2015-2018, từ 45.157 tỷ đồng năm 2015 lên 78.584 tỷ đồng năm 2018; Vốn đầu tư trở lại nền kinh tế tăng 2 lần, từ 160.258 tỷ đồng năm 2015 lên 324.644 tỷ đồng năm 2018.

Riêng đối với lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ, nơi tập trung đa số các nhà đầu tư nước ngoài, chỉ trong 3 năm từ 2016-2018, vốn chủ sở hữu tăng bình quân 30%/năm, tổng doanh thu phí bảo hiểm tăng bình quân 30%/năm, tổng số tiền đầu tư trở lại nền kinh tế tăng bình quân 28%/năm.

Bên cạnh những con số tăng trưởng ấn tượng của thị trường, với vai trò cơ quan quản lý, Bộ Tài chính đã yêu cầu doanh nghiệp bảo hiểm chú trọng bảo đảm việc trích lập dự phòng đầy đủ nhằm đáp ứng trách nhiệm cam kết đối với tổ chức, cá nhân tham gia bảo hiểm (giai đoạn 2015-2018, tổng dự phòng nghiệp vụ tăng hơn 2 lần); Nâng cao công tác quản trị doanh nghiệp và chất lượng dịch vụ khách hàng… nhằm duy trì sự bền vững của thị trường, bảo vệ quyền lợi của người tham gia bảo hiểm.

Sự phát triển của thị trường bảo hiểm thời gian qua đã góp phần thực hiện chính sách ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát, tăng tích lũy tiết kiệm cho nền kinh tế; Bổ trợ cho các chính sách an sinh xã hội, tạo điều kiện cho người dân có thể tự thu xếp, bảo vệ về mặt tài chính và được bảo hiểm chi trả bồi thường khi không may xảy ra tai nạn, ốm đau mà không cần tới sự hỗ trợ tài chính từ ngân sách nhà nước; Bảo vệ tài chính cho các nhà đầu tư, giúp cho các nhà đầu tư yên tâm sản xuất kinh doanh mà không cần sử dụng đến các giải pháp tín dụng và dự phòng tài chính khác; Thúc đẩy hội nhập, hợp tác kinh tế quốc tế; Góp phần thực hiện các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ cấp bách của Chính phủ.

Đến hết năm 2018, thị trường bảo hiểm có 64 doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm (trong đó có 30 doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ, 18 doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ, 02 doanh nghiệp tái bảo hiểm và 14 doanh nghiệp môi giới bảo hiểm) và 01 chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài.