0888 003 443

Chiến dịch Prudential VN: Mình Còn Cần Nhau?

Xuất phát điểm là người trụ cột, ta đều mong muốn làm mọi thứ cho người thân của mình. Nhưng điều họ “cần” mới là nền tảng để có hạnh phúc bền lâu. Khi nào ta còn cho nhau được thứ người kia cần, khi nào ta còn cảm thấy cần nhau, thì khi ấy gia đình mới bền vững. 

Làm thế nào để luôn hiểu và biết đối phương cần gì ở mình và ngược lại để giúp mỗi mối quan hệ đều được duy trì bền vững? Vì mình còn cần nhau, nên hãy lắng nghe- thấu hiểu để cùng hành động cho sự bền vững và hạnh phúc dài lâu