0888 003 443

PRUDENTIAL CHI TRẢ QLBH THƯƠNG TẬT TOÀN BỘ VĨNH VIỄN VỚI SỐ TIỀN LÊN ĐẾN 01 TỶ ĐỒNG TẠI TÂY NINH

Ngày 04/05/2023 vừa qua, sau khi hoàn tất thẩm định hồ sơ yêu cầu giải quyết quyền lợi từ Khách hàng, Cty BHNT Prudential Việt Nam đã ra thông báo chấp thuận chi trả QLBH Thương Tật Toàn Bộ Vĩnh Viễn cho trường hợp của 01 Khách hàng tại Tây Ninh.

Khách hàng có tổng cộng 03 Hợp đồng BHNT tại Cty BHNT Prudential VN – VP GDA – TP Tây Ninh, trong đó:
– 01 HĐ chi trả ngay số tiền 01 TỶ cho QL TTTBVV của NĐBH chính => HĐ chấm dứt hiệu lực
– 01 HĐ chi trả định kỳ 41.280.900 / lần / x10 năm => TC: 412.809.000
– 01 HĐ được Miễn đóng phí những năm tiếp theo cho QL TTTBVV của NĐBH bổ sung do có tham gia Sản phẩm bổ trợ BH Từ bỏ thu phí (Prudential sẽ đóng thay KH những năm tiếp theo của HĐ)
 
Hotline FJ1: 0888003443
Hợp đồng số 01
Hợp đồng số 02
Hợp đồng số 03