0888 003 443

TRỢ LÝ SỨC KHỎE DÀNH RIÊNG CHO BẠN.

Pulse by Prudential là một ứng dụng về sức khỏe được phát triển trên nền tảng công nghệ Trí tuệ nhân tạo (AI), đem lại các giải pháp quản lý sức khỏe toàn diện cho người dùng như:

  • Cung cấp công cụ để người dùng có thể tự kiểm tra sức khỏe, hiểu rõ hơn hiện trạng cơ thể và nhận được những lời khuyên và thông tin sức khỏe hữu ích theo thời gian thực vào mọi lúc, mọi nơi.
  • Dựa trên dữ liệu cá nhân, Pulse có các tính năng tương tác, theo dõi và quản lý sức khỏe hàng ngày, giúp người dùng chủ động hơn trong việc chăm sóc sức khỏe, bắt đầu từ quá trình Ngăn ngừa, Trì hoãn, đến Bảo vệ.
Kiểm tra sức khỏe với Trợ lý sức khỏe của riêng bạn
Ứng dụng về sức khỏe với Trí tuệ nhân tạo (AI)
Kiểm tra triệu chứng với Trợ lý sức khỏe của riêng bạn
Tính năng Tư vấn trực tuyến